Pages

Selasa, 07 Juni 2016

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA

Wallpaper Ucapan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 2015

CONTOH SAMBUTAN PERPISAHAN SISWA KELAS VI

Sambutan wakil kelas VI dalam acara perpisahan

Om Swastyastu
Yang terhormat bapak pengawas sekolah atau yang mewakili,Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu guru, tamu undangan , bapak / ibu wali murid kelas VI yang kami hormati teman- teman kelas VI yang tercinta dan adik- adik kelas dari kelas 1 sampai kelas 5 yang saya cintai.
Tiada kata yang indah kami ucapkan dalam sambutan ini , selain puja
dan puji syukur kehadapan Idan Sang Hyang Widi Wasa Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat berkumpul di tempat berbahagia ini dalam acara perpisahan siswa kelas VI tahun ajaran 2015/2016
Bapak/Ibu guru yang kami hormati, kami banyak membuat kenangan kepada Bapak/ ibu guru sekalian, baik kenangan yang manis maupun kenangan yang pahit. Kami menyadari bahwa bapak dan ibu gurulah yang banyak membantu, mendidik dan mengajar, mencerdaskan dan menggugah semangat kami sehingga saat ini kami telah selesai belajar dari pendidikan Sekolah Dasar pada SDN Negeri 3 Yehembang.